Vi søger kort- og landmålingstekniker

Vil du være en del af Bonefeld & Bystrup? Har du erfaring med opmålinger, afsætninger af større byggerier og parcelhuse, databehandling og sagsstyring af egne sager? Er du fagligt stolt, omhyggelig og drevet af ansvar, medindflydelse og succesfuld forretning? Så er det dig, vi søger til den spændende stilling som Kort- og Landmålingstekniker hos Bonefeld & Bystrup A/S i Horsens.

Læs mere om jobber her: Kort- og Landmålingstekniker søges til Bonefeld & Bystrup i Horsens


25 års jubilar

Michael Jonasen, bare 25 år dengang, startede som ung nyuddannet landinspektør i firmaet mandag 27. november 1995. Han startede umiddelbart efter endt uddannelse og fik jobbet, som var det første han søgte.

Firmaet havde dengang adresse på Søndergade i Horsens og var under ledelse af landinspektørerne Finn Bech Jensen, Christian Lund og Svend Smedegaard.

Michael trådte allerede efter 3 års ansættelse og opnået beskikkelse ind i ejerkredsen i firmaet sammen med Svend Smedegaard og Paul Sørensen. Firmaet skiftede lokalitet til Høegh Guldberggade og senere i 2001 pga. pladsforholdene til den nuværende adresse på Strandpromenaden 6.

Michael har med sin store arbejdsindsats igennem de seneste 25 år og senest som formand for bestyrelsen, været med til at udvikle og lede firmaet frem til et moderne landinspektørfirma.

Michael beskæftiger sig med alle slags tekniske og matrikulære sager. Han nyder stor anerkendelse for sin store indsigt og viden inden for det tekniske område og er et udpræget ordensmenneske med store administrative evner.

Jubilaren bor privat i Hornsyld, hvor han i mange år har været engageret i det lokale foreningsliv bl.a. som bestyrelsesformand for vandværket i byen.

Stort tillykke til Michael.

(pms)


25 års jubilar

Den 1. august 1995 startede den unge landinspektør Paul Martin Sørensen som landinspektørassistent hos Landinspektørfirmaet Bonefeld A/S på Søndergade i Horsens. Efter få måneders ansættelse overflyttedes Paul til Brædstrup-afdelingen og har siden haft sin primære gang i dén afdeling. Brædstrup-afdelingen flyttede i 2007 til Ry.

Efter sin uddannelse havde Paul haft sin gang som landinspektør i Storebæltstunnellerne og sørgede, sammen med det øvrige hold, for at boremaskinerne under Storebælt til sidst kunne ramme hinanden midt under bæltet. Da en stilling som landinspektørassistent i Horsens blev slået op, søgte Paul dén og fik jobbet.

Oprindelig er Paul uddannet glarmester, men tog den 5 årige universitetsuddannelse som landinspektør på Aalborg Universitet og blev færdig i 1992. Mon han også er ekspert i Windows? 😊

I 1998, efter 3 års ansættelse og med beskikkelsen i hus, blev Paul kompagnon med landinspektørene Svend Smedegaard og Michael Jonasen.

Paul er ekspert og beskæftiger sig med komplekse landbrugssager, større udstykningssager, arealoverførsler, ejerlejlighedsudstykninger men også tekniske sager - ind i mellem. Paul er desuden kontoransvarlig for Ry-afdelingen. Kort og godt!

Tillykke til Paul. 

(mj)


Lad os stå sammen - hver for sig

Kære samarbejdspartner, kære kunde.

Som alle andre virksomheder oplever vi også konsekvenserne af Covid-19. Derfor har vi taget de nødvendige forholdsregler, så vi kan holde produktionen i gang under ansvarlige forhold.

Derfor kan I som udgangspunkt forvente, at alle aktiviteter hos os fortsætter som hidtil. En del af vore administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, mens vi ude på byggepladserne arbejder under skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Vi tager situationen alvorligt - og vi forventer naturligvis, at I gør det samme. Derfor beder vi jer tage alle nødvendige forholdsregler, når I besøger os, herunder at alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne følges.

Ovenstående er naturligvis et øjebliksbillede, og situationen kan hurtigt ændre sig. Såfremt det sker, vil vi informere jer hurtigst muligt. (mj)


Vi søger kollegaer

Bonefeld og Bystrup A/S søger i øjeblikket fire nyansættelser indenfor Landinspektør samt Kort- og Landmålingstekniker faget. Vi søger både erfarne samt nyuddannede.

Vi ser frem til at høre fra dig 
Er du interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag hurtigst muligt til post@landplan.dk

Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale, og du må derfor meget gerne sende din ansøgning allerede i dag.   

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte landinspektør Jan Frederiksen på tlf. 76286060 eller jbf@landplan.dk20 års jubilar

Efterhånden er det ikke så tit at medarbejdere har tilknytning til samme arbejdsplads igennem længere tid end 3-8 år. Nogle "eksperter" hævder at det er en styrke at skifte arbejdsplads tit.

Vi mener nu at det i sig selv er en styrke at have høj anciennitet i virksomheden. Det vidner om flid, vedholdenhed, respekt og ikke mindst - at arbejdspladsen er et dejligt sted at være. Den 1. december 2019 er det 20 år siden at landinspektør Jan Frederiksen havde sin første dag på jobbet, i det, der dengang hed Landinspektørfirmaet Bonefeld A/S. Sidenhen blev han partner.

Jan er ekspert og beskæftiger sig med komplekse landbrugssager, større udstykningssager, arealoverførsler, ejerlejlighedsudstykninger men også tekniske sager - ind i mellem. Desuden har Jan personaleansvaret i virksomheden (det hedder vist noget på udenlandsk). Kort og godt!

Tillykke til Jan. 

(mj)

Jan Frederiksen

Tidsskriftet Landinspektøren

I forlængelse af vort fagligt sociale arbejde i organisationen "Samspil" har vi været med til at skabe debat og fokus på fremtidens rekruttering af nye landinspektører (kort- og landmålingsteknikere, ingeniører, teknisk designere og kontorassistenter). Vi bragte derfor fagtidsskriftet "Landinspektøren" for øre at vi deltager i "Samspil". Det er der kommet en samling artikler med fokus på rekruttering ud af. Læs mere her hvor bl.a. forsidefoto og artiklen side 11-13 omhandler vort arbejde. (mj)

Forsiden af

Samspil - virksomhedsbesøg

Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S indgår i et samarbejde mellem Horsens Kommune, grundskolerne i kommunen, ungdomsuddannelserne i kommunen og rigtig mange virksomheder i kommunen. Samarbejdet kaldes "SAMSPIL". Formålet med SAMSPIL er at klæde grundskoleelever på til fremtidige ungdomsuddannelse og dermed også fremtidige erhvervs- og jobmuligheder.

Endnu engang var vi med og havde i går besøg af 2 interesserede 9. klasser fra Bankagerskolen og Langmarksskolen i Horsens. I alt 36 elever, 2 lærerer og 1 fotograf var med på dagen hvor vi introducerede eleverne til de uddannelser, som vort personale havde gennemgået for at bestride de jobs, de har i dag.

Efterfølgende havde vi en sjov dag med forskellige landmålingsøvelser og konkurrencer rundt på vor matrikel.

Forløbet vil senere blive beskrevet i en artikel i fagbladet "Landinspektøren".

Imens kan du læse mere om SAMSPIL her. Vi er omtalt i folderen side 11 og 12. (mj)


Trafiksikkerhedsrevisor

Søren Smedegaard kan nu udover ingeniør og kloakmestertitlerne smykke sig med at være trafiksikkerhedsrevisor.

Land & Plan A/S vil derfor kunne tilbyde trafiksikkerhedsrevisioner af vejprojekter for rådgivere og myndigheder. (svs)

Søren Smedegaard


Stor 5 årig kontrakt med Rigspolitiets færdselsafdeling

Opdatering: Nyheden blev offentliggjort på en 1. april og var en spøg! ... men det kunne ellers være godt! /mj

 

Vi er meget glade for at kunne fortælle at vi har vundet en stor 5 årig kontrakt med Rigspolitiets færdselsafdeling om hastighedsmålinger. I forbindelse med at Politiets ATK-biler inddrages og erstattes af stærekasser har man fra Politiets side haft et udbud med supplerende hastighedsmålinger.

Vi bød ind på opgaven og har altså vundet den. Adm. dir. Svend Smedegaard udtaler i den forbindelse "at vi i kampen om at lede efter nye opgaver, hér har fundet en niche, der passer perfekt som supplement til vores opgaver vi har i forvejen." Som Svend Smedegaard fortæller "er vi jo tilstede i forvejen og lider under høj fart forbi vore ansatte. De får nu mulighed for at registrere fartsyndere og være med til at øge trafiksikkerheden. En ren win-win situation."

I forbindelse med opmålinger til skel og øvrige sager kan vi nu måle og registrere hastigheden af de forbikørende køretøjer i begge retninger. Ligeledes kan vi måle motorcyklers hastigheder, noget som mange har været i tvivl om kunne lade sig gøre med stærekasser og ATK-målebiler. Det kan altså også lade sig gøre nu med vores hjælp!

Udbuddet betyder nu at 11,5% af de indkrævede bøder bliver vort honorar for ydelsen. "Der er", som Svend Smedegaard fortæller, "ingen tegn i sol og måne på at dette skulle være en dårlig forretning for os. Alle kører for stærkt og vil blive fanget af vor fartmåling, hvis vejen går forbi os".

Aftalen træder i kraft allerede i dag. (mj)


Ny partner i indehaverkredsen

Det er med glæde at vi kan løfte sløret for at landinspektør Jane Holmgaard Otte er indtrådt i inderhaverkredsen pr. 1. januar 2019.

Jane tiltrådte en stilling som ung landinspektørassistent i efteråret 2004 som nyuddannet kandidat fra Aalborg Universitet. Jane Holmgaard Otte

Med en afstkker til Vejdirektoratet i et par år kom hun tilbage til livet i landinspektørfirmaet i 2015. Her har hun sidenhen beskæftiget sig primært med lokalplanarbejde, ejerlejlighedsudstykninger, lejemålsberegninger, større bolig- og erhvervsudstykninger og komplekse ejendomsdannelser.

Jane er bosat i Horsens midtby med sin mand Bjørn og 3 børn. (mj)


Danmarks største siloer

Hornsyld Købmandsgaard har på deres fabrik i Gødstrup ved Herning fået opført 5 nye siloer, hvoraf de 3 største har Danmarks største kapacitet.Hornsyld Købmandsgaard, Gødstrup. (Pressefoto)

Vi har deltaget i de matrikulære arbejder hvor naboarealer skulle tilkøbes for at skabe pladsen til siloanlægget samt udført landmålingsarbejder i forbindelse med afsætning og opførelse, alt imens jernbanen i naboskel blev omlagt og ny motorvej i naboskel blev anlagt.

Læs mere i Maskinbladet og i Landbrugsavisen. (mj)

 

Links:

Hornsyld Købmandsgaard A/S

Sukup Europe


Vi søger…

Vi søger en kontorassistent med flair for sagsbehandling og tinglysning. Der kommer mange ordrer ind og derfor søger vi endnu en kontorassistent til vores kontor i Horsens.
Personen vi søger, er en kundeorienteret og struktureret kontorassistent, der kan indgå i et dynamisk arbejdsmiljø blandt vore dygtige og velkvalificerede medarbejdere. Se det fulde jobopslag under under menupunktet "Jobs" eller tryk her


24-7-14 Opførelse af erhvervsbyggeri på kun 14 dage

24-7-14 med denne lille omskrivning af 24-7-365 er Land & Plan A/S sammen med 13 andre virksomheder gået i gang med et 14-dages projekt. Projektet startede fredag morgen kl. 7:00 hvor der kørte en karavane af biler op til byggepladsen, og entreprenørmaskinerne gik med det samme i gang med at grave jord væk på en 16.000 kvm. store grund i Fredericia.

Det var startskuddet til – om alt går efter planen – Danmarks hurtigste erhvervsbyggeri, en udvidelse af Ser Hegns hovedkvarter i Fredericia. Byggeriet skal opføres på blot 14 dage. 

Baggrunden for det hastige byggeri er, at Ser Hegn i december vandt opgaven med at opføre 70 kilometer vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Derfor har Fredericia-firmaet et akut behov for at udvide med lagerplads, lagerbygninger og administration. 

Land & Plan A/S står for projektering, landmåling og afsætning i forløbet. (mj)

Nyheder fra DR

Nyheder fra Licitation

Nyheder fra TVSYD

Direkte billeder fra byggepladsen


45 års jubilar

Den 1. januar 1974 begynde den unge kort- og landmålingstekniker Finn Holger Andsager sit landmålerliv hos Landinspektør Bonefeld, Lund & Bech Jensen på Søndergade i Horsens. Tiderne var med målebånd, stikker, vinkelprisme og teodolit. I de første år herefter skete der en sand teknologisk revolution idet den elektrooptiske distancemåler gjorde sit indtog og gjorde afstandsmåling en hel del nemmere. Siden er det gået stærkt. Finn har fulgt med, men dåbsattesten røber at Finn ikke er helt ny længere. Finn har haft del i projekter som den Østjyske motorvej, flygtningelandsbyer, Shell tankstationer, i hundredevis af landbrugsudstykninger og i tusindvis af parcelhusudstykninger. Hvor mange skelpæle Finn har banket i, tør vi ikke gætte på, men det må være kilometervis i 80 cm længder!

Vi har den store fornøjelse stadigvæk at nyde godt af Finns arbejdskraft og gode humør idet han nu er vores glade gartner og hjælper med at holde vores matrikel pæn, klippet og ryddet. I dag, 1. januar 2019, er det altså 45 år siden!

Som tiden går!

Stort tillykke til Finn!


Søger landinspektør til Horsens

Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S søger landinspektør til Horsens

Er du landinspektør med 2-5 år anciennitet fra privat praksis, så har vi en stilling til dig. Arbejdet omfatter alle former for matrikulære og tekniske opgaver.

Du får et selvstændigt og spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Du får stor kundekontakt med mulighed for at følge opgaverne fra start til slut.

På arbejdspladsen er der frie rammer, et fagligt udviklende miljø, dygtige og sociale mandlige og kvindelige kollegaer. Vi lægger i firmaet særligt vægt på, at der er en uformel og humoristisk omgangstone og et godt socialt fællesskab, hvilket bla. udmønter sig ved en personaleforening, der står for sociale arrangementer. Endvidere har firmaet en penthouselejlighed på Islands Brygge i København, som stilles til rådighed for firmaets ansatte.

Vi benytter os af principperne for det lærende fællesskab og afholder jævnligt interne kurser men deltager naturligvis også i relevante eksterne kurser.

Vi søger en engageret, kreativ og udadvendt person, som kan indgå i et dynamisk arbejdsmiljø blandt dygtige og kvalificerede kolleger.

Dine stærke sider er humør, teamånd og evne til samarbejde, du kan ”multi-taske”, du har ideer, er omstillingsparat og med på noget nyt, samtidig med at du er struktureret og har en god ordenssans.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Vil du vide mere?
Se vores hjemmeside landplan.dk eller ring til Jan Frederiksen eller Michael Jonasen på tlf. 7628 6060

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til post@landplan.dk

Ansøgninger behandles løbende.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S er et aktieselskab, ejet af 6 landinspektører og 1 ingeniør i alderen 33-60 år. Vi har løbende foretaget generationsskifter i firmaet og er ikke blege for at udvide ejerkredsen med den rette person.

Medarbejderstaben er på ca. 30 personer, fordelt på landinspektører. kort- og landmålingsteknikere, ingeniører, teknisk tegnere, målemedhjælpere samt administrativt personale.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S beskæftiger sig med traditionelle landmålingsarbejder, matrikulære sager (udstykninger, ejerlejligheder mm.) men i vidt omfang også med mådgivningsarbejder i forbindelse med ejendomsdannelser, disponeringer, byggeri mm.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S er 100% ejer af søsterselskabet Land & Plan A/S.
 

Landinspektør søges til Horsens

Hvor der er en vilje, er der også en vej

Hvor der er en vilje, er der også en vej

I slutningen af maj måned har vi medvirket til at afsætte og overjordisk markere Carl August Lorentzens flugtrute på FÆNGSLET i Horsens.

I forbindelse med at FÆNGSLET har modtaget 33 mio. kr. af Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til at udvikle museets udstillinger, har man besluttet, at en væsentlig del af donationen skal anvendes til at genetablere den tunnel, som fangen Carl August Lorentzen gravede og anvendte til den spektakulære flugt fra Horsens Statsfængsel i juledagene i 1949.

Denne del af udstillingen forventes åbnet i forbindelse med Kulturby 2017.

https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_August_Lorentzen (mj)

http://udbryderkongen.dk

Udbryderkongen Carl August Lorentzens fra Horsens

Vi flyver over byer og veje

Land & Plan kan ikke blot flyve med drone over ubeboede områder – vi har også lov til at flyve ind over beboede områder og større veje.

Vi har nemlig det nødvendige certifikat fra Trafikstyrelsen, som er et krav for at flyve ind over og lave optagelser f.eks. i større byer. Uden dette certifikat skal man holde en afstand på minimum 150 meter – men du kan altså trygt bede os om at flyve ind over f.eks. et boligområde.

Disse optagelser kan bruges til bl.a. dokumentation og opmålinger, og en drone gør det enkelt, effektivt og billigt f.eks. at anskueliggøre byggeprocenter eller at følge og overvåge et vejprojekt.

Du kan se et video eksempel på en opmålt grusgrav her: https://www.youtube.com/watch?v=ap4-T9WTzaA

Drone med kamera til opmåling af arealer

96 skoleelever fra fire 6. klasser besøgte os i uge 44 

Som led i brobygningen mellem grundskolen og erhvervslivet, har vi i uge 44/2015 deltaget som virksomhed i Projekt Samspil. Projekt Samspil er et initiativ som Horsens Kommune og Insero Science Akademy har taget. Projekt Samspil giver de unge mulighed for at få et bredt kendskab til de fremtidige jobmuligheder.

Borgmester Peter Sørensen har opfordret virksomheder i Horsens Kommune til at bakke op om projektet og vi har fulgt denne opfordring. Samtidig bakker vi også op om Den Danske Landinspektørforenings og Aalborg Universitets kampagner om at synliggøre landinspektøruddannelsen samt de øvrige ansatte faggruppers uddannelser: Ingeniører, Kontorassistenter og Kort- og Landmålingsteknikere.

I løbet af tirsdag, onsdag og torsdag havde vi besøg af 4 sjette klasser fra Stensballeskolen - ialt 96 topmotiverede elever og deres lærere. Vi gennemførte en hurtig præsentation af virksomheden, opgavetyper, faggrupper og gik derefter direkte ud og havde praktiske øvelser på vores store græsplæne.

Vi oplevede besøgene som en stor succes og har opfattelsen af at flere af eleverne har fundet inspiration til et fremtidigt erhvervsvalg efter besøget hos os. (mj)

Tak til eleverne i 6 b fra Stensballeskolen

6 b har lavet en række videoindslag på Youtube som tak for besøget. Hvem ved, måske der er en af vores fremtidige medarbejder på nogle af indslagene. Se indslagene fra 6 b Stensballeskolen her 

 skoleelever fra fire 6. klasser besøgte os i uge 44 

Droner giver det præcise overblik

Hos Land & Plan vil vi altid gerne hjælpe vore kunder med at bevare overblikket. Derfor bruger vi droner til at registrere og opmåle f.eks. byggepladser og grusgrave. Det er en effektiv og fleksibel løsning.

F.eks. ved opmåling af en grusgrav er dronen et fortræffeligt redskab, når vi skal have et nøjagtigt billede af grusgravens rumfang og størrelse. Vi kan kombinere dronens luftbilleder med gps-opmålte punkter på jorden og derved skabe en 3d-model af grusgraven, fyldt med præcise detaljer.

Denne 3d-model kan indlæses i f.eks. AutoCad og Microstation, hvorfra du kan beregne grusgravens volumen.

Dronerne kan også registrere og dokumentere, hvordan en byggemodning skrider fremad – langt bedre, end når du står på jorden og skal skaffe dig et overblik.

Du kan se et eksempel på en opmålt grusgrav her:

https://www.youtube.com/watch?v=ap4-T9WTzaA

Drone opmåling af grusgrav