Søger landinspektør til Horsens

Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S søger landinspektør til Horsens

Er du landinspektør med 2-5 år anciennitet fra privat praksis, så har vi en stilling til dig. Arbejdet omfatter alle former for matrikulære og tekniske opgaver.

Du får et selvstændigt og spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Du får stor kundekontakt med mulighed for at følge opgaverne fra start til slut.

På arbejdspladsen er der frie rammer, et fagligt udviklende miljø, dygtige og sociale mandlige og kvindelige kollegaer. Vi lægger i firmaet særligt vægt på, at der er en uformel og humoristisk omgangstone og et godt socialt fællesskab, hvilket bla. udmønter sig ved en personaleforening, der står for sociale arrangementer. Endvidere har firmaet en penthouselejlighed på Islands Brygge i København, som stilles til rådighed for firmaets ansatte.

Vi benytter os af principperne for det lærende fællesskab og afholder jævnligt interne kurser men deltager naturligvis også i relevante eksterne kurser.

Vi søger en engageret, kreativ og udadvendt person, som kan indgå i et dynamisk arbejdsmiljø blandt dygtige og kvalificerede kolleger.

Dine stærke sider er humør, teamånd og evne til samarbejde, du kan ”multi-taske”, du har ideer, er omstillingsparat og med på noget nyt, samtidig med at du er struktureret og har en god ordenssans.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Vil du vide mere?
Se vores hjemmeside landplan.dk eller ring til Jan Frederiksen eller Michael Jonasen på tlf. 7628 6060

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til post@landplan.dk

Ansøgninger behandles løbende.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S er et aktieselskab, ejet af 6 landinspektører og 1 ingeniør i alderen 33-60 år. Vi har løbende foretaget generationsskifter i firmaet og er ikke blege for at udvide ejerkredsen med den rette person.

Medarbejderstaben er på ca. 30 personer, fordelt på landinspektører. kort- og landmålingsteknikere, ingeniører, teknisk tegnere, målemedhjælpere samt administrativt personale.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S beskæftiger sig med traditionelle landmålingsarbejder, matrikulære sager (udstykninger, ejerlejligheder mm.) men i vidt omfang også med mådgivningsarbejder i forbindelse med ejendomsdannelser, disponeringer, byggeri mm.

Landinspektørfirmaet Bonefeld og Bystrup A/S er 100% ejer af søsterselskabet Land & Plan A/S.
 

Landinspektør søges til Horsens

Glædelig jul og godt nytår

Vi ønsker vore kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en glædelig jul og et godt nytår.

Virksomheden holder lukket i julen fra den 23.12.2017 til og med den 1. januar 2018 hvor vi glæder os til at tage fat på flere nye spændende opgaver. (mj)

Glædelig jul og godt nytår

Hvor der er en vilje, er der også en vej

Hvor der er en vilje, er der også en vej

I slutningen af maj måned har vi medvirket til at afsætte og overjordisk markere Carl August Lorentzens flugtrute på FÆNGSLET i Horsens.

I forbindelse med at FÆNGSLET har modtaget 33 mio. kr. af Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond til at udvikle museets udstillinger, har man besluttet, at en væsentlig del af donationen skal anvendes til at genetablere den tunnel, som fangen Carl August Lorentzen gravede og anvendte til den spektakulære flugt fra Horsens Statsfængsel i juledagene i 1949.

Denne del af udstillingen forventes åbnet i forbindelse med Kulturby 2017.

https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_August_Lorentzen (mj)

http://udbryderkongen.dk

Udbryderkongen Carl August Lorentzens fra Horsens

Vi flyver over byer og veje

Land & Plan kan ikke blot flyve med drone over ubeboede områder – vi har også lov til at flyve ind over beboede områder og større veje.

Vi har nemlig det nødvendige certifikat fra Trafikstyrelsen, som er et krav for at flyve ind over og lave optagelser f.eks. i større byer. Uden dette certifikat skal man holde en afstand på minimum 150 meter – men du kan altså trygt bede os om at flyve ind over f.eks. et boligområde.

Disse optagelser kan bruges til bl.a. dokumentation og opmålinger, og en drone gør det enkelt, effektivt og billigt f.eks. at anskueliggøre byggeprocenter eller at følge og overvåge et vejprojekt.

Du kan se et video eksempel på en opmålt grusgrav her: https://www.youtube.com/watch?v=ap4-T9WTzaA

Drone med kamera til opmåling af arealer

96 skoleelever fra fire 6. klasser besøgte os i uge 44 

Som led i brobygningen mellem grundskolen og erhvervslivet, har vi i uge 44/2015 deltaget som virksomhed i Projekt Samspil. Projekt Samspil er et initiativ som Horsens Kommune og Insero Science Akademy har taget. Projekt Samspil giver de unge mulighed for at få et bredt kendskab til de fremtidige jobmuligheder.

Borgmester Peter Sørensen har opfordret virksomheder i Horsens Kommune til at bakke op om projektet og vi har fulgt denne opfordring. Samtidig bakker vi også op om Den Danske Landinspektørforenings og Aalborg Universitets kampagner om at synliggøre landinspektøruddannelsen samt de øvrige ansatte faggruppers uddannelser: Ingeniører, Kontorassistenter og Kort- og Landmålingsteknikere.

I løbet af tirsdag, onsdag og torsdag havde vi besøg af 4 sjette klasser fra Stensballeskolen - ialt 96 topmotiverede elever og deres lærere. Vi gennemførte en hurtig præsentation af virksomheden, opgavetyper, faggrupper og gik derefter direkte ud og havde praktiske øvelser på vores store græsplæne.

Vi oplevede besøgene som en stor succes og har opfattelsen af at flere af eleverne har fundet inspiration til et fremtidigt erhvervsvalg efter besøget hos os. (mj)

Tak til eleverne i 6 b fra Stensballeskolen

6 b har lavet en række videoindslag på Youtube som tak for besøget. Hvem ved, måske der er en af vores fremtidige medarbejder på nogle af indslagene. Se indslagene fra 6 b Stensballeskolen her 

skoleelever fra fire 6. klasser besøgte os i uge 44 

Droner giver det præcise overblik

Hos Land & Plan vil vi altid gerne hjælpe vore kunder med at bevare overblikket. Derfor bruger vi droner til at registrere og opmåle f.eks. byggepladser og grusgrave. Det er en effektiv og fleksibel løsning.

F.eks. ved opmåling af en grusgrav er dronen et fortræffeligt redskab, når vi skal have et nøjagtigt billede af grusgravens rumfang og størrelse. Vi kan kombinere dronens luftbilleder med gps-opmålte punkter på jorden og derved skabe en 3d-model af grusgraven, fyldt med præcise detaljer.

Denne 3d-model kan indlæses i f.eks. AutoCad og Microstation, hvorfra du kan beregne grusgravens volumen.

Dronerne kan også registrere og dokumentere, hvordan en byggemodning skrider fremad – langt bedre, end når du står på jorden og skal skaffe dig et overblik.

Du kan se et eksempel på en opmålt grusgrav her:

https://www.youtube.com/watch?v=ap4-T9WTzaA

Drone opmåling af grusgrav

Forøg værdien af din ejendom ved tilkøb af jord!

Af praktiserende landinspektør Hans Stougaard Andersen

Strukturudviklingen i samfundet har i de seneste år medført at der bliver færre og færre landbrugsejendomme og de tilbageværende landbrugsejendomme bliver større og større.

Dette har medført at der i det åbne land ligger mange nedlagte landbrugsejendomme, som i dag udelukkende anvendes til beboelse. Mange af disse nedlagte landbrug er der næsten ingen eller meget lidt jord til.

Lovgivningen er i de seneste år blevet mere liberalt, således at det i dag er langt større muligheder for at supplere sit areal med ekstra havejord eller jord til en hest mv. Dette giver en bedre brugsværdi samt ofte en forøgelse af salgsværdien, langt over hvad det har koste at erhverve ejendommen.

Ifølge ejendomsmæglerne i området er det meget nemmere at sælge en nedlagt landbrugsejendom på 15 000 m2 end på 2500 m² - idet tendensen p.t. er at hvis man flytter på landet vil man meget gerne have lidt jord med.

Der er flere forskellige mulighed for tilkøb af jord og her skal bl.a.  nævnes:

Supplering af ejendom op til 5000 m2 

Har man jord der støder op til en landbrugsejendom der dyrkes er der mulighed for at supplere sin ejendom med areal op til max. 5000 m².

Hvis købesummen for arealet ikke overstiger 40.000 kr. er det ikke nødvendigt at få udfærdiget et skøde på arealet, men landinspektøren kan udfærdige et overdragelsesdokument i stedet, som er en form for simpelt skøde.

Supplering op til mellem 5000 m2 og 2 ha. 

Har man en nedlagt landbrugsejendom eller et hus på landet, og ønsker at supplere arealet op på mellem 5000 m2 og 2 ha. er sagen lidt mere kompliceret.

Der må f.eks. ikke være andre beboelsesbygninger indenfor en afstand af 100 meter fra ens egen beboelsesejendom og jorden skal desuden være beliggende op til ens egen jord.

Evt. skal Jordbrugskommissionen give tilladelse til at jorden overføres.

Landinspektøren kan her være behjælpelig med rådgivning og udfærdigelse af diverse ansøgninger m.v. i henhold til landbrugslovens bestemmelser.

Supplering op over 2 ha. 

Hvis man ønsker at supplere sin nedlagte landbrugsejendom til et samlet areal over 2 ha. vil ejendommen blive pålagt landbrugspligt og dermed også en bopælspligt.

 Der er flere lovmæssige krav der skal efterkommes og også her vil det være en god ide at kontakte Landinspektøren, der har erfaringerne og kan være behjælpelig med råd og vejledning.

Tjek din ejendom på nettet. 

I de seneste år er der blevet muligt at trække digitale matrikelkort samt flyfoto på nettet over din ejendom (f.eks. www.arealinfo.dk).  Det er ikke ret ofte at flyfoto og matrikelkort passer sammen, og det hænger sammen med at matrikelkortet nogle steder har en meget begrænset nøjagtighed, og derved giver et fejlagtigt billede af hvor skellet ligger.  Har man behov for at vide, hvor ens skel helt nøjagtig er beliggende, evt. i forbindelse med salg af ejendommen bør man kontakte en Landinspektør. Landinspektøren kan rekvirere de originale udstykningsmål og ud fra disse kontrollere skellets nøjagtige placering. Skal du til at bygge eller have udført en tilbygning, er det også her meget vigtigt at du kender skellets placering, så de foreskrevne afstand til skel m.v. i byggeloven kan overholdes.  Er du tvivl så kontakt Landinspektøren og få dit skel sat helt nøjagtig af. 

Yderlige arbejdsområder

På Landinspektørkontoret i Brædstrup arbejder vi med alle andre former for opmålinger herunder udstykninger, arealoverførsler, landbrugslovgivning, markmålinger, tinglysninger, lokalplaner, bebyggelsesplaner, bygningsafsætning, ledningsregistrering, opdeling af ejerlejligheder m.m.

Vi har stor erfaring i udarbejdelse af matrikulære sager (herunder supplering af ejendomme ved overførsel af jord mellem landbrugsejendomme), hvilket er et af de områder Landinspektør Kontoret i Brædstrup er specialiseret i. Vi har således god erfaring i opmåling og udarbejdelse af matrikulære sager. Vi har desuden et godt samarbejde med landbrugets organisationer og områdets advokater.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kontorets 6 medarbejdere, for en uforpligtende snak om mulighederne for køb og salg af jord -  Husk et godt råd koster ikke noget.

Landinspektør Hans Stougaard Andersen