Søgning
Indsatser

Projektering

Ved hjælp af den nyeste teknologi kan Land & Plan projektere med maksimal præcision og stor effektivitet. Vi benytter bl.a. 3D terrænmodellering til formålet.

Med 3D kan ønskede forhold nemt modelleres ind i arealet. Det giver dig gode forudsætninger for på forhånd at ”se det færdig areal”– eksempelvis terrænets udformning i forhold til håndtering af regnvand og kloaker, planlagte stier og vejforløb.

3D modellering har desuden det store fortrin, at det giver præcise volumenberegninger af jord eller muld, der evt. skal udgraves, planeres eller køres bort. Modelleringen beregner eksempelvis de eksakte tal for et projekts samlede meter rørføringer, antal kvadratmeter vej mv. Dermed er alle specifikke normtal lokaliseret og klar til brug i det efterfølgende udbudsmateriale. Tilsvarende anvendes 3D modellering til at udarbejde maskinstyringsfiler til entreprenører.

Land & Plan udfører naturligvis selve projekteringen og beregningsarbejdet i overensstemmelse med de danske normer, vejregler, EU-standarder og lokale myndigheders krav.

Projektering af havnefront
Projektering af havnefront

Projektering omfatter følgende delopgaver:

  • Situationsplan
  • 3D Modellering
  • Bebyggelsesplan
  • Fuldt bebyggelsesklart tegningsmateriale
  • Lokalplan
  • Totalrådgivning
  • Udbud og tilsyn

Land & Plan / Projektering
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Haris Hajdarevic

Indehaver / Ingeniør

Kasper Wohlert

Indehaver / Landinspektør