Søgning
Indsatser

BBR-oplysninger

Kontroller dine BBR-oplysninger inden en hushandel

I en typisk hushandel er det registrerede BBR-areal selve grundlaget for den handlede ejendom. Erfaringen viser dog, at der ofte forekommer fejl i de registrerede tal. Vidste du godt, at du som sælger er ansvarlig for ejendommens registrerede BBR-areal?

BBR-indberetninger skal afspejle det faktiske areal af en ejendom. De registrerede tal har nemlig direkte indvirkning på ejendommens pris og div. boligskatter. Korrekte eller forkerte BBR-oplysninger har også betydning for, om køber en dag vender tilbage med krav om en prisreduktion, fordi det faktiske areal viser sig at være mindre end det oplyste.

En Højesteretsdom af 30. august 2013 fastslår, at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret, hvis/såfremt ejendommens faktiske areal er mindre end angivet i købsaftalen.

I de to sager som Højesteret behandlede, resulterede dommen i et afslag til køber på hhv. 50.000,- kr. og 150.000,- kr. Retten fastslog endvidere, at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret via ejendommens tilstandsrapport.

Det er derfor sund fornuft, at dine registrerede BBR-oplysninger stemmer overens med virkeligheden. Er du i tvivl, kan Land & Plan hurtigt træde til og hjælpe med opmåling og kontrol af de aktuelle BBR-oplysninger. I morgen eller umiddelbart inden en evt. hushandel.

Til registrering af arealet på din BBR-meddelelse leverer Land & Plan en arealoversigt og udarbejder et ejendomskort med beboelsens placering på ejendommen.

  • Prisen for opmålingen afhænger af ejendommens specifikke størrelse og karakter.

Kontakt en af os og kom godt videre.

Bestil BBR-opmåling

Vælg den eller de ejendomme som der ønskes BBR opmåling på med adresse eller matrikelnummer herunder. Evt. bemærkninger eller ønsker til BBR opmålingen indtastes. Derefter vælges leveringsformen som er: PDF-format via email, JPEG-format via email eller Udskrift sendt som brev.

Bestil BBR-opmåling

Ejendom / matrikel

Levering

Leveringsform

Bestiller

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Michael Jonasen

Indehaver / Landinspektør
Indehaver, Paul Sørensen

Paul Sørensen

Indehaver / Landinspektør