Søgning
Indsatser

Projektøkonomi

Til projekter der ønskes realiseret på et måske endnu ikke byggemodnet areal, udarbejder Land & Plan med stor erfaring et detaljeret budget, der beskriver og prissætter alle nødvendige processer. Det er et forløb og en proces vi har mange års erfaring med. Det gælder også kontakten og håndteringen af de nødvendige instanser – eksempelvis museer for arkæologiske forundersøgelse, geotekniske undersøgelser, kontakten til div. forsyningsselskaber m.fl.

Under selve anlægsarbejdet følger vi budgettet indgående, og skulle der undervejs vise sig behov for påkrævede, ekstra arbejder eller opstå ønske om en korrigering af projektet, så noterer og dokumenterer vi arbejdets karakter, omfang, mængder og priser – og informerer dig med det samme.

Projektøkonomi omfatter følgende delopgaver:

 • Arkæologi
 • Geotekniske boringer og rapport
 • Jordarbejder
 • Kloakarbejder
 • Vejanlæg
 • Ledningsarbejder
 • Færdiggørelser af vej, stier og fællesarealer
 • Tilslutningsbidrag til kloak
 • Tilslutningsbidrag til gas/fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til vand
 • El og gadebelysning
 • Evt. telefon og antenneinstallationer
 • Afgifter til myndigheder
 • Planlægning, lokalplan, myndighedsbehandling
 • Projektering, tilsyn og afsætning

Land & Plan / Projektøkonomi
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Kasper Wohlert

Indehaver / Landinspektør

Haris Hajdarevic

Indehaver / Ingeniør