Søgning
Indsatser

Arealoverførsel

Bliver du og din nabo enige om at handle jord, skal der gennemføres en såkaldt arealoverførsel: Den ene af jer overfører bogstavelig talt et aftalt areal til den anden, og dermed ændres skelgrænserne mellem ejendommene.

En sådant jordsalg – eller arealoverførsel som vi kalder det – kræver medvirken af en landinspektør. Land & Plan deltager ofte i den slags overdragelser og møder meget gerne op på matriklen, besigtiger arealet og besvarer evt. spørgsmål. Efterfølgende udarbejder vi den krævede dokumentation og et ændret matrikelkort – og håndterer den matrikulære ansøgning til myndighederne.

En arealoverførsel kan også skyldes en nødvendig projektering fra det offentlige. Her er der almindeligvis tale om ændringer af arealer, der er placeret mod udskilte vejarealer. Land & Plan hjælper dig smidigt og forståeligt gennem hele forløbet.

Relaterede opgaver til matrikulære ændringer
Ud over sagsdokumentation af matrikulære forandringer, håndterer vi også:
 • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer der vedrører betingelser stillet af myndigheder eller betingelser aftalt mellem parterne
 • Udarbejdelse og tinglysning af adkomstdokumenter i forbindelse med arealoverførsel( et skøde / en købsaftale på arealer uden bygninger)
 • Relaksation af pantegæld (Relaksation betyder at fjerne eller frigøre – dvs. en evt. pant kan frigøres, hvis sælger har gæld i et areal, når dette sælges til en ny køber)
 • Skelforretninger
 • Sammenlægning af matrikler
 • Berigtigelse af ekspropriation
Arealoverførsel
Arealoverførsel

Arealoverførsel omfatter følgende delopgaver:

 • Fastlæggelse af skel på det givne areal
 • Udførelse af de nødvendige målinger
 • Indhentning af den nødvendige tilladelser og erklæringer
 • Afgivelse af servituterklæringer i henhold til tinglysningsloven
 • Sikring af sagens godkendelse i Geodatastyrelsen

Land & Plan / Arealoverførsel
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Indehaver, Paul Sørensen

Paul Sørensen

Indehaver / Landinspektør

Jan Frederiksen

Indehaver / Landinspektør