Søgning
Indsatser

Situationsplaner

En detaljeret situationsplan bygger typisk på en 3D opmåling, der kan udarbejdes på et endnu ikke-igangsat projekt, et allerede eksisterende projekt eller et igangværende byggeri på en given matrikel. Er der tale om et eksisterende byggeri, vil situationsplanen omfatte og beskrive de faktiske, fysiske forhold på hele matriklen – alt skal med. Det er nemlig af stor betydning, at få skabt så godt et projekteringsgrundlag som overhovedet muligt. Det er forhold som:

Den bebyggede del, byggeriets afstand til skel, afstande til evt. andre bygninger på grunden og afstandene mellem disse. Den gør rede for højdeforskelle på bygninger, inden i bygninger, på terræn og veje. Situationsplanen omfatter alle matriklens øvrige bestanddele og deres placering – eksempelvis stier og fortove, skure og garager, P-arealer, affaldssystemer, evt. nødudgange og brand redningsarealer. Desuden antallet af brønde, bundkoter i eksisterende tilslutningsbrønde, el- og teknikskabe, gadelys, kantstenslinier, fortove og ja, – selv store træer.

Har du brug for en situationsplan på et endnu ikke realiseret byggeprojekt, vil den på samme måde vise og indeholde alle projektets påtænkte bestanddele. En situationsplan er et både nødvendigt og stærkt værktøj til brug for projektets efterfølgende detailprojektering.

Tag en indledende snak med Land & Plan – god rådgivning starter længe inden første spadestik…

Situationsplaner omfatter følgende delopgaver:

  • Projektering
  • Opmåling af ejendom
  • Data kan leveres i mange forskellige filformater ( f.eks. DWG / SHP / MAP / DGN)

Land & Plan / Situationsplaner
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Michael Jonasen

Indehaver / Landinspektør

Hans Stougaard Andersen

Indehaver / Landinspektør