Søgning
Indsatser

Tilsyn

Når et anlægsarbejde er sat i gang, udfører Land & Plan tilsyn med projektet og de igangværende arbejder og sikrer desuden, at kravene fra både myndighederne og dig som bygherre overholdes.

Under tilsynet afholdes der løbende byggemøder med entreprenøren. Her er vi din garant for, at dit projekt udføres som aftalt og forløber som forventet. Land & Plan følger også økonomien tæt med evt. nødvendig budgetopfølgning, og vi holder dig naturligvis ajour om forløbet og aktiviteterne i hele tilsynsperioden.

Når der efter tilsynsperioden afholdes afleveringsforretning med de udførende parter og dig som bygherre, har vi udarbejdet en afleveringsprotokol, der gennemgår projektets aktuelle status og får lokaliserer evt. fejl og mangler.

Efter aftale med dig og entreprenøren indkaldes der til henholdsvis 1 og 5 års gennemgang af de udførte arbejder i følge AB 18. Land & Plan deltager meget ofte i disse byggesyn.

Tilsyn omfatter følgende delopgaver:

  • Veje
  • Hovedbrønde
  • Skelbrønde
  • Rendestensbrønde
  • Opbygning
  • Terrænregulering
  • Fremdrift
  • Vejskel
  • Radier ved hjørneafrundinger
  • Evt. deltagelse i færdiggørelsesfasen – udført som en selvstændig ydelse

Land & Plan / Tilsyn
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Kasper Wohlert

Indehaver / Landinspektør

Haris Hajdarevic

Indehaver / Ingeniør