Søgning
Indsatser

Udbud

Selve udbuddet er næste naturlige trin, når et projekts lokalplan og projektering er godkendt af myndighederne og dig som kunde. Et udbud afdækker de eksakte priser på de forskellige arbejder. Udbuddet konkretiserer den endelige projektpris – fra kvalificerede overslagspriser til de faktiske dagspriser på gennemførelsen af et givet byggeprojekt.

Med udgangspunkt i resultaterne fra projekteringsfasen udarbejder Land & Plan det komplette udbudsmateriale, der sendes til entreprenører / byggevirksomheder, hvorefter der afholdes licitation og afgives bindende tilbud. Efter en fælles vurdering af licitationen med dig og med ved din kontraktindgåelse med den eller de valgte leverandører, igangsætter vi anlægsarbejdet.

Land & Plan sikrer dig, at udbudsprocessen forløber i overensstemmelse med ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsbranchen.”

Udbud omfatter følgende delopgaver:

  • Beskrivelse
  • Tilbudsliste
  • Tegninger
  • Geoteknisk rapport

Land & Plan / Udbud
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Haris Hajdarevic

Indehaver / Ingeniør

Kasper Wohlert

Indehaver / Landinspektør