Søgning
Indsatser

Bebyggelsesplaner

Er dit behov en bebyggelsesplan af eksempelvis et udviklingsmodent areal, indleder Land & Plan ofte med at analysere topologien – bl.a. for at kunne fastslå og planlægge de fremtidige afvandingsforhold og trafikale muligheder.

Geologiske forhold kan være ret forskellige alt efter lokale forhold og terræn. Analysen har afgørende indflydelse på arealets endelige udformning, og kan også indvirke på det planlagte byggeri – uanset om der er tale om boliger eller erhverv.

Land & Plan gennemgår og evaluerer altid den foreslåede bebyggelsesplan med dig som kunde. Når du har kommenteret planen og når den evt. er tilrettet og godkendt, udarbejder vi alle lovpligtige myndighedserklæringer og indberetninger.

Bebyggelsesplaner og udstykninger udarbejdes som

  • Udstykningsplaner for parcelhusgrunde
  • Bebyggelsesplaner for tæt/lav bebyggelse og rækkehuse
  • Bebyggelsesplaner for etageboliger
  • Udstykningsplaner for erhvervsparceller

Land & Plan / Bebyggelsesplaner
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Kasper Wohlert

Indehaver / Landinspektør

Jan Frederiksen

Indehaver / Landinspektør