Søgning
Indsatser

Totalrådgivning

I et nært samarbejde med dig som kunde, kan Land & Plan yde kompetent og kyndig rådgivning. Vi sørger for at skabe overblik og håndterer de ofte mange delopgaver, der ligger i et givent projekt – eksempelvis omformningen af et bynært areal til fuldt byggemodnet udstykning tiltænkt bolig eller erhverv. Det kan eksempelvis også være et projekt på et nedlagt gartneri, hvor du som developer og bygherre har brug for få vurderet den mest ideelle udnyttelse af arealet.

En totalrådgivning kan også omhandle et projekt, hvor din udfordring går på at opnå den bedst mulige struktur, anvendelse og planløsning af et saneringsmodent kvarter i byen.

Med Totalrådgivning medvirker Land & Plan gerne allerede fra dine første projektovervejelser til byggeriets opstart. Som en engageret samarbejdspartner holder vi dig naturligvis løbende ajour om forløbet af de forskellige faser i totalrådgivningen. Og så er du altid velkommen til at ringe til den eller de ansvarlige medarbejdere, hvis der er spørgsmål, hvis du har ændringer eller brug for at vende en detalje.

Totalrådgivning omfatter følgende delopgaver:

  • Skitse af disponering for fremtidig anvendelse
  • Økonomisk overslag for udvikling af jorden
  • Udarbejdelse af lokalplan
  • Projektering og udbud
  • Myndighedsansøgning
  • Forsyningsanmodning, aftaleforhold og koordinering af ledningsejere
  • Tilsyn gennem anlægsperioden
  • Aflevering af det færdige anlæg
  • Salgsmateriale til grundsalg
  • Udstykning af grunde, så de er klar til salg

Land & Plan / Totalrådgivning
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Haris Hajdarevic

Indehaver / Ingeniør

Jan Frederiksen

Indehaver / Landinspektør