Søgning
Indsatser

Afsætning

Ved anlæg og opførelse af boliger, element- og etagebyggeri, veje, broer og ved etablering af vandledninger, af strøm- og signalførende ledninger, spildevandsledninger mv. er den indledende afsætning på arealet helt afgørende for præcisionen af den efterfølgende anlægs- og byggeproces.

Land & Plan udfører alle former for afsætning, og udarbejder forinden de præcise afsætningsplaner, som vi efterfølgende sender til dig og de relevante. Alt vedrørende afsætningen dokumenteres med henblik på éntydig kvalitetssikring af det efterfølgende byggeri.

Land & Plan kan også være behjælpelige med at foretage en evt. nødvendig kontrolmåling af en afsætning, der måtte være foretaget af anden part – en entreprenører eller byggevirksomhed. Specielt i forbindelse med afsætning af byggeri kan det være et krav fra en byggemyndighed eller et pengeinstitut, at der udarbejdes en landinspektør-attest. Den omfatter en tilbundsgående undersøgelse af tinglyste servitutter, lokalplanforhold og byggelinier i forhold til lovgivningen. Som kunde er denne attest din garanti for, at det planlagte byggeri overholder reglerne.

Landinspektør-attest omfatter følgende delopgaver:

  • Bygningsafsætning med Landinspektør-attest (kaldet IBS attest)
  • Kvalitetstest af den udførte afsætning (tjek af tolerancer)

Land & Plan / Afsætning
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Hans Stougaard Andersen

Indehaver / Landinspektør

Michael Jonasen

Indehaver / Landinspektør