Søgning
Indsatser

Tinglysning og servitutter

En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. En servitut – ofte omtalt som ”deklarationen” – er en bestemmelse, der begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom. En tinglysningsforretning kan også dreje sig om at give en anden part rettigheder på ens ejendom – eksempelvis ret til etablering af en vandledning, en udsigt eller vej-ret. I sammenhæng med tinglysningen og deklarationen opmåles og udarbejdes et ajourført matrikelkort, også kaldet et ”rids”.

Der er flere formelle krav, der skal overholdes ved udarbejdelsen af deklarationer og rids.
Rent juridisk er det landinspektøren, der skal opmåle, registrere og udarbejde det gældende matrikelkort. Selve tinglysningen må du i princippet gerne selv foretage. Men det er ikke ”bare lige”.

Land & Plan hjælper dig med forståelig rådgivning og varetager alle tinglysningens mange facetter: Vi indhenter godkendelser hos myndighederne, vi sikrer alle de lovmæssige forpligtelser og servitutter. Vi udarbejder og indhenter de nødvendige fuldmagter. Og afslutningsvis sørger vi for at få deklarationen tinglyst.

Har du i øvrigt brug for diverse udskrifter fra Tingbogen, kan du med fordel bestille dem gennem Land & Plan.

Tinglysning af dokumenter
Tinglysning af dokumenter

Tinglysning kan omfatte registrering af bl.a.:


  • Vandledninger
  • Jordvarmeslanger
  • Kloakledninger
  • Et byggeretligt skel
  • En udsigt
  • En funktion / benyttelse
  • Byggelinjer

Land & Plan / Tinglysning og servitutter
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Indehaver, Paul Sørensen

Paul Sørensen

Indehaver / Landinspektør

Michael Jonasen

Indehaver / Landinspektør