Søgning
Indsatser

Lokalplaner

Med en lokalplan kan en kommune helt overordnet fastlægge, hvordan et område må anvendes og indrettes i fremtiden. Det betyder dog ikke, at andre aktører – eksempelvis en byggevirksomhed eller en ejendomsinvestor – er sat uden for indflydelse, hvis et påtænkt projekt viser sig at afvige fra rammerne af den gældende lokalplan. En kommune har nemlig mulighed for at ændre en ellers vedtaget lokalplan, eksempelvis hvis et projekt eller byudviklingen taler for det – og hvis en evt. ændring ikke er i modstrid med den overordnede kommuneplan.

Land & Plan er helt ajour med juraen på området og har gode erfaringer med at samarbejde med de kommunale forvaltninger. Vi udfærdiger også tillæg- og ændringsforslag til eksisterende lokalplaner for de byggevirksomheder eller investorer, der har brug for en korrigering af en gældende lokalplan, inden det påtænkte byggeprojekt kan realiseres.

I udarbejdelsen af lokalplaner håndterer vi også div. myndighedserklæringer og indberetninger. Her er det vigtigt at fortælle, at en lokalplan har en typisk proces- og behandlingstid på mellem 9 og 18 måneder.

Lokalplaner omfatter følgende delopgaver:

  • Redegørelses- og bestemmelsesdelen til lokalplanen
  • Illustrationer
  • Kortbilag
  • Vandhåndteringsplaner og klimavandshåndtering
  • Miljøscreeninger
  • Arkæologisk screening
  • Servitutredegørelser
  • Deklarationer
  • Vedtægtsforhold

Land & Plan / Lokalplaner
- Kontakt en af os og kom godt videre.

Kan vi hjælpe?

Kontakt en af os

Jane Holmgaard Otte

Landinspektør

Jan Frederiksen

Indehaver / Landinspektør