Søgning
1. aug 2023

25 års jubilar, Hans Stougaard Andersen

Mandag den 3. august 1998 startede den unge landinspektør Hans Stougaard Andersen som landinspektørassistent hos Landinspektørkontoret i Brædstrup. Ansættelsen i Brædstrup-afdelingen medførte også at Hans bosatte sig i Brædstrup med sin kone Sanne. Fra 1998 og indtil 2007 havde Hans sin daglige gang i dén afdeling. Brædstrup-afdelingen flyttede i 2007 til Ry og i 2015 flyttede Hans fra Ry-afdelingen til Horsens afdelingen.

Efter sin uddannelse i 1995 blev Hans ansat hos en landinspektør i Vejle og havde til opgave at registrere alle fredskovsarealer i Danmark på matrikelkortet. Da opgaven var fuldført ønskede indehaveren at lukke sin praksis og vi fik nys om at Hans var ledig på markedet. Hans fik tilbudt en stilling som landinspektørassistent Landinspektørfirmaet Bonefeld og tiltrådte altså 1. august 1998.

I 2002, efter 3 års ansættelse blev Hans kompagnon med landinspektørene Poul Erik Bystrup, Svend Smedegaard, Paul Sørensen, Jan Frederiksen og Michael Jonasen.

Hans er grundigheden selv og beskæftiger sig med landbrugssager, udstykninger, arealoverførsler og specielt tekniske sager som bygningsafsætninger. Hans er afdelingsansvarlig for vores tekniske afdeling

Tillykke til Hans. 

Læs også