Søgning
1. aug 2020

25 års jubilar, Paul Sørensen

Den 1. august 1995 startede den unge landinspektør Paul Martin Sørensen som landinspektørassistent hos Landinspektørfirmaet Bonefeld A/S på Søndergade i Horsens. Efter få måneders ansættelse overflyttedes Paul til Brædstrup-afdelingen og har siden haft sin primære gang i dén afdeling. Brædstrup-afdelingen flyttede i 2007 til Ry.

Efter sin uddannelse havde Paul haft sin gang som landinspektør i Storebæltstunnellerne og sørgede, sammen med det øvrige hold, for at boremaskinerne under Storebælt til sidst kunne ramme hinanden midt under bæltet. Da en stilling som landinspektørassistent i Horsens blev slået op, søgte Paul dén og fik jobbet.

Oprindelig er Paul uddannet glarmester, men tog den 5 årige universitetsuddannelse som landinspektør på Aalborg Universitet og blev færdig i 1992. Mon han også er ekspert i Windows? 😊

I 1998, efter 3 års ansættelse og med beskikkelsen i hus, blev Paul kompagnon med landinspektørene Svend Smedegaard og Michael Jonasen.

Paul er ekspert og beskæftiger sig med komplekse landbrugssager, større udstykningssager, arealoverførsler, ejerlejlighedsudstykninger men også tekniske sager – ind i mellem. Paul er desuden kontoransvarlig for Ry-afdelingen. Kort og godt!

Tillykke til Paul. 

Læs også