Søgning
30. nov 2015

96 skoleelever fra fire 6. klasser besøgte os 

Som led i brobygningen mellem grundskolen og erhvervslivet, har vi i uge 44/2015 deltaget som virksomhed i Projekt Samspil. Projekt Samspil er et initiativ som Horsens Kommune og Insero Science Akademy har taget. Projekt Samspil giver de unge mulighed for at få et bredt kendskab til de fremtidige jobmuligheder.

Borgmester Peter Sørensen har opfordret virksomheder i Horsens Kommune til at bakke op om projektet og vi har fulgt denne opfordring. Samtidig bakker vi også op om Den Danske Landinspektørforenings og Aalborg Universitets kampagner om at synliggøre landinspektøruddannelsen samt de øvrige ansatte faggruppers uddannelser: Ingeniører, Kontorassistenter og Kort- og Landmålingsteknikere.

I løbet af tirsdag, onsdag og torsdag havde vi besøg af 4 sjette klasser fra Stensballeskolen – ialt 96 topmotiverede elever og deres lærere. Vi gennemførte en hurtig præsentation af virksomheden, opgavetyper, faggrupper og gik derefter direkte ud og havde praktiske øvelser på vores store græsplæne.

Vi oplevede besøgene som en stor succes og har opfattelsen af at flere af eleverne har fundet inspiration til et fremtidigt erhvervsvalg efter besøget hos os. (mj)

Tak til eleverne i 6 b fra Stensballeskolen

6 b har lavet en række videoindslag på Youtube som tak for besøget. Hvem ved, måske der er en af vores fremtidige medarbejder på nogle af indslagene. Se indslagene fra 6 b Stensballeskolen her 

Læs også