Søgning
2. jan 2023

Kontroller dine BBR-oplysninger

Fejl i BBR meddelelsen kan koste dig dyrt ved én hushandel og i din ejendomsvurdering

En Højesterets dom af 30. august 2013 fastslår,  at sælger kan gøres ansvarlig, såfremt ejendommens faktiske areal er mindre end angivet i købsaftalen.
I forbindelse med hushandler er det vigtigt at ejendommens registrerede areal i BBR meddelelsen stemmer overens med ejendommen faktiske areal.

Afslag til køber pga. fejl i BBR meddelelse

I de to sager som Højesteret behandlede, resulterede dommen i et afslag til køber på hhv. 50.000,- kr. og 150.000,- kr. 
Højesteret fastslog endvidere, at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret via ejendommens tilstandsrapport.

Hushandel

I en typisk hushandel er det BBR arealet, som ligger til grund for det handlede, men erfaringsmæssigt er der ofte fejl i BBR meddelelserne. 
Der er således god grund til at få kontrolleret ejendommens BBR-meddelelse inden eller i forbindelse med en hushandel.              

Den nye ejendomsvurdering

I forbindelse med den nye ejendomsvurdering som rulles ud i dette og kommende år, benyttes oplysningerne i BBR-registret som grundlag for vurderingen. Er der fejl i BBR, bliver vurderingen også forkert. Det kan koste dyrt på den lange bane. I et netop nyligt foretaget rundspørge som DR har foretaget, viser det sig at op til 3 ud af 5 ejendomme er forkert registreret eller har fejlagtige oplysninger i BBR. Læs mere her.

BBR opmåling:

Bonefeld & Bystrup A/S  har en årelang erfaring i opmåling af bygningsarealer, herunder registrering, attestering og indberetning af BBR-arealer. 

BBR materiale:

Til brug for attestering af arealet på din BBR-meddelelse leverer vi en arealoversigt samt et ejendomskort med beboelsesbygningernes placering på ejendommen.

Se vores kontaktpersoner på denne indsats

Læs også