Udbud


For vores kunder udarbejder vi komplet udbudsmateriale, som kan indeholde:

  • Beskrivelse
  • Tilbudsliste
  • Tegninger
  • Geoteknisk rapport

Udbudsmaterialet sendes herefter til entreprenører, hvorefter der afholdes licitation. Vi sikrer, at dette sker i overensstemmelse med ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsbranchen.”

Efter kontraktindgåelse med den valgte leverandør igangsætter vi anlægsarbejdet.