Lokalplaner


Kommuner, byggeselskaber og andre gør brug af vores ekspertise til udarbejdelse af lokalplaner. Planerne indeholder eksempelvis:

  • Illustrationer
  • Miljøscreeninger
  • Servitutredegørelser
  • Deklarationer
  • Vedtægtsforhold

Lokalplanerne kan omfatte bolig- og erhvervsarealer – såvel nye som eksisterende.