Tinglysning og servitutter


Har du brug for at få tinglyst en aftale om:

  • en vandledning
  • jordvarmeslanger
  • kloakledninger
  • et byggeretligt skel
  • udsigt
  • benyttelse
  • byggelinjer
  • osv.

... så hjælper vi med udarbejdelsen af selve teksten til servitutten – også kaldet deklarationen – samt udarbejder det tilhørende kortmateriale – også kaldet rids - til deklarationen.

Der er visse formelle krav, der skal overholdes ved udarbejdelsen af deklaration og rids. Dem overholder vi naturligvis.
Vi sørger for rådgivningen om indholdet, for indhentelse af godkendelser hos myndighederne, for udarbejdelse og indhentelse af fuldmagter og for at få deklarationen tinglyst.

Til den digitale tinglysning skal der også udarbejdes en såkaldt digital stedfæstelse – en GML-fil. GML-filen udarbejdes selvfølgelig også til brug for deklaration og rids.

Har du kun brug for en GML-fil kan vi også hjælpe. Her kan du benytte vores bestillingsformular på toppen af siden.

Rådgivning om tinglysning og udskrifter fra Tingbogen kan du også bestille gennem os.

Tag kontakt til en af specialisterne.