Skibsfart & havne


I forbindelse med anlæg på søterritoriet kan vi bl.a udføre

  • Pejleplaner
  • Geoteknik i samarbejde med Geotekniker
  • Afsætning af punkter til f.eks. bøjer og linier til sejlrender mv.