Situationsplaner


Den detaljerede situationsplan – et nødvendigt og stærkt værktøj til brug for den fremtidige projektering. Vi udarbejder situationsplaner til en lang række forskellige typer projekter. I planerne kombineres matrikulære skelgrænser med den eksisterende bebyggelse, vej- og parkarealer, ledningsanlæg, beplantning, belægninger og højdekurver m.m.

Situationsplanerne leveres i det dataformat som du måtte ønske.