Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S


Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S er et planlægnings- og rådgivningsfirma

Med landinspektørfirmaet Land & Plan får en rådgivningspartner der kan udvilke dit projekt fra mark til færdig byggegrund eller fra plan til projekt. Vi arbejder bl.a. med:

Planlægning

 • Lokalplan
 • Salgsplan
 • Bebyggelsesplan
 • Beplantningsplan

Projektering

 • Vej- og kloakprojekt, byggemodning
 • Sortplet - vejstrækning med mange uheld
 • Gade- og kloakrenovering
 • Udbud - tilsyn - økonomistyring

Rådgivning

 • Arealdispositioner - ejendomsdannelse
 • Salgsmodning
 • Realiseringsplan - komplekse ejendomme

Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S er et planlægnings- og rådgivningsfirma, der udvikler arealer til bolig- og erhvervsområder for private bygherre og offentlige myndigheder over det meste af landet. Med vores faglige viden og 30 års erfaring kan Landinsnpektørfirmaet tilbyde totalrådgivning om udstykning og byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder.

Når du bruger Landinspektør- og rådgivningsfirmaet Land & Plan A/S, har du kun én kontaktperson som er ansvarlig for afvikling af det totale projekt.

I tæt samarbejde med søsterselskabet Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S har vi mulighed for, at tilknytte de traditionelle landinspektøropgaver såsom kortlægning, servitutundersøgelser, matrikulære sager (udstykninger, ejerlejligheder, mm.), og i vidt omfang også med rådgivningsarbejder i forbindelse med ejendomsdannelser, disponeringer, byggerier mm.

Mål og idé

Målsætningen i Landinspektør- og rådgivningsfirmaet Land & Plan A/S er at fremstå som en kvalitetsbevidst rådgivnings- og landinspektørvirksomhed med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette tid og pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det landinspektørfirmaets ide altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens forventninger i henhold til den indgåede aftale. Som rådgivnings- og landinspektørfirma sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Læs mere om Landinspektørvirksomheden Bonefeld og Bystrup eller ser hvilke kompetencer vi har som landinspektørvirksomhed

Landinspektørvirksomheden Land & Plan A/S | Landmålerfirmaet Land & Plan A/S | BBR meddelelse | BBR oplysninger | Ejendomsoplysninger og BBR meddelelse | Lokalplan | Lokalplaner | Byplanlægning og rådgivning | Byggemodning