Bestil GML fil + E-rids


Der er ikke krav til udarbejdelsen af en GML-fil i tinglysningen mere. Til gengæld er kravene til et tinglysningsrids skærpet og skal opfylde visse formkrav. Vi tilbyder at lave dit tinglysningsrids (E-rids) udarbejdet og afregnet efter medgået tid. Normalt er prisen i niveauet ca. 2.500 - 4.500 kr. excl. moms. For et E-rids, der falder udenfor det normale - typisk til et bygningsblad, vil vi hurtigst muligt kontakte dig og give dig et særskilt tilbud for udarbejdelsen af dit E-rids.

Kravene fra Tinglysningsretten er skærpet de seneste år således at der nu ofte skal følge et e-rids med en tinglyst deklaration. Prisen herfor afhænger af det tilgængelige materiale, kort og skitser, som du har.

Bestilling

Vælg ejendomme hvor der ønskes udarbejdet et E-rids-fil på, enten med adresse eller matrikelnummer.

Udfyld bestiller data
Evt. bemærkninger eller ønsker indtastes
Vælg filer med eventuelle kortbilag, evt skannet skøderids eller selve den tekst der ønskes tinglyst

Upload af materiale

Bestiller