Bestil GML fil


Udarbejdelsen af en GML-fil vil for en normal sag blive afregnet efter medgået tid. En typisk pris for GML-fil uden e-rids er på 600 - 1000 kr. + moms. For GML-filer, der falder udenfor det normale, vil vi hurtigst muligt kontakte dig og give dig et særskilt tilbud for udarbejdelsen af din GML-fil.

Kravene fra Tinglysningsretten er skærpet de seneste år således at der nu ofte skal følge et e-rids med og GML-filen skal være i overensstemmelse hermed. Prisen herfor afhænger af det tilgængelige materiale, kort og skitser, som du har.

Bestilling

Vælg ejendomme hvor der ønskes leveret en GML-fil på, enten med adresse eller matrikelnummer.

Udfyld bestiller data
Evt. bemærkninger eller ønsker indtastes
Vælg filer med eventuelle kortbilag, evt skannet skøderids eller selve den tekst der ønskes tinglyst

Upload af materiale

Bestiller