Totalrådgivning


Med totalrådgivning hos Land & Plan A/S får du effektivt løst alle delopgaver i processen, når landbrugsjord skal forvandles til byggemodnet bolig- og erhvervsjord.

Totalrådgivningsprocessen omfatter følgende delopgaver:

  • Skitse for fremtidig anvendelse
  • Økonomisk overslag for udvikling af jorden
  • Udarbejdelse af lokalplan
  • Projektering og udbud
  • Tilsyn gennem anlægsperioden
  • Aflevering af det færdige anlæg
  • Salgsmateriale til grundsalg
  • Udstykning af grunde, så de er klar til salg

Du får løbende orientering:

Gennem hele processen kan du orientere dig indgående og du skal kun bruge dette ene telefonnummer: 76 28 60 70.