Tilsyn


Når anlægsarbejdet er i gang, udfører Land & Plan tilsyn med det og sikrer, at kravene fra såvel myndigheder som bygherre overholdes.

Der afholdes løbende byggemøder med entreprenøren, og økonomien følges tæt med budgetopfølgning.

I forbindelse med anlægsarbejdet pågår kan Land & Plan foretage afsætninger af f.eks.

  • vejmidter
  • hhovedbrønde
  • skel brønde
  • rendestensbrønde
  • vejskel
  • radier ved hjørneafrundinger m.v.

Tilsidst afholdes der afleveringsforretning med entreprenør og bygherre, hvor der udarbejdes afleveringsprotokol.

Der indkaldes til 1 års gennemgang og 5 års gennemgang i følge AB 92 og efter aftale med bygherre og entreprenøren.