Projektøkonomi


For bygherrer udarbejder vi detaljerede byggemodningsbudgetter. I budgetterne kan der indregnes udgifter for eksempelvis:

 • Arkæologi
 • Geotekniske boringer og rapport
 • Jordarbejder
 • Kloakarbejder
 • Vejanlæg
 • Ledningsarbejder
 • Færdiggørelser af vej, stier og fællesarealer
 • Tilslutningsbidrag til kloak
 • Tilslutningsbidrag til gas/fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til vand
 • El og gadebelysning
 • Evt. telefon og antenneinstallationer
 • Afgifter til myndigheder
 • Planlægning, lokalplan, myndighedsbehandling
 • Projektering, tilsyn og afsætning

Budgetovervågning

Under anlægsarbejdet følges budgettet indgående.

Skulle der under forløbet vise sig at være ønsker om/behov for ekstra arbejder, noteres både mængder og priser, og bygherren informeres straks om det.

Sådan undgår vi ubehagelige økonomiske overraskelser for bygherren.