Projektering


Ved brug af dagens seneste teknologi kan vi projektere med uhørt præcision og største effektivitet. Vi anvender bl.a. de nyeste versioner af Novapoint, AutoCad og Microstation. Med disse programmer kan vi bl.a. gennemføre særdeles præcise mængde- og volumenberegninger.

Projekteringen – herunder beregningsarbejdet – gennemføres i henhold til de danske normer, vejregler, EU-standarder og lokale myndigheders krav.

AutoCad