Private


For private udfører vi en række opgaver – til de vigtigste hører følgende:

  • Fastlæggelse af nye skel
  • Reetablering af skel
  • Bygningsafsætning
  • Attestation af byggeris lovlighed