Forøg værdien af din ejendom ved tilkøb af jord!

Af praktiserende landinspektør Hans Stougaard Andersen

Strukturudviklingen i samfundet har i de seneste år medført at der bliver færre og færre landbrugsejendomme og de tilbageværende landbrugsejendomme bliver større og større.

Dette har medført at der i det åbne land ligger mange nedlagte landbrugsejendomme, som i dag udelukkende anvendes til beboelse. Mange af disse nedlagte landbrug er der næsten ingen eller meget lidt jord til.

Lovgivningen er i de seneste år blevet mere liberalt, således at det i dag er langt større muligheder for at supplere sit areal med ekstra havejord eller jord til en hest mv. Dette giver en bedre brugsværdi samt ofte en forøgelse af salgsværdien, langt over hvad det har koste at erhverve ejendommen.

Ifølge ejendomsmæglerne i området er det meget nemmere at sælge en nedlagt landbrugsejendom på 15 000 m2 end på 2500 m² - idet tendensen p.t. er at hvis man flytter på landet vil man meget gerne have lidt jord med.

Der er flere forskellige mulighed for tilkøb af jord og her skal bl.a.  nævnes:

Supplering af ejendom op til 5000 m2 

Har man jord der støder op til en landbrugsejendom der dyrkes er der mulighed for at supplere sin ejendom med areal op til max. 5000 m².

Hvis købesummen for arealet ikke overstiger 40.000 kr. er det ikke nødvendigt at få udfærdiget et skøde på arealet, men landinspektøren kan udfærdige et overdragelsesdokument i stedet, som er en form for simpelt skøde.

Supplering op til mellem 5000 m2 og 2 ha. 

Har man en nedlagt landbrugsejendom eller et hus på landet, og ønsker at supplere arealet op på mellem 5000 m2 og 2 ha. er sagen lidt mere kompliceret.

Der må f.eks. ikke være andre beboelsesbygninger indenfor en afstand af 100 meter fra ens egen beboelsesejendom og jorden skal desuden være beliggende op til ens egen jord.

Evt. skal Jordbrugskommissionen give tilladelse til at jorden overføres.

Landinspektøren kan her være behjælpelig med rådgivning og udfærdigelse af diverse ansøgninger m.v. i henhold til landbrugslovens bestemmelser.

Supplering op over 2 ha. 

Hvis man ønsker at supplere sin nedlagte landbrugsejendom til et samlet areal over 2 ha. vil ejendommen blive pålagt landbrugspligt og dermed også en bopælspligt.

 Der er flere lovmæssige krav der skal efterkommes og også her vil det være en god ide at kontakte Landinspektøren, der har erfaringerne og kan være behjælpelig med råd og vejledning.

Tjek din ejendom på nettet. 

I de seneste år er der blevet muligt at trække digitale matrikelkort samt flyfoto på nettet over din ejendom (f.eks. www.arealinfo.dk).  Det er ikke ret ofte at flyfoto og matrikelkort passer sammen, og det hænger sammen med at matrikelkortet nogle steder har en meget begrænset nøjagtighed, og derved giver et fejlagtigt billede af hvor skellet ligger.  Har man behov for at vide, hvor ens skel helt nøjagtig er beliggende, evt. i forbindelse med salg af ejendommen bør man kontakte en Landinspektør. Landinspektøren kan rekvirere de originale udstykningsmål og ud fra disse kontrollere skellets nøjagtige placering. Skal du til at bygge eller have udført en tilbygning, er det også her meget vigtigt at du kender skellets placering, så de foreskrevne afstand til skel m.v. i byggeloven kan overholdes.  Er du tvivl så kontakt Landinspektøren og få dit skel sat helt nøjagtig af. 

Yderlige arbejdsområder

På Landinspektørkontoret i Brædstrup arbejder vi med alle andre former for opmålinger herunder udstykninger, arealoverførsler, landbrugslovgivning, markmålinger, tinglysninger, lokalplaner, bebyggelsesplaner, bygningsafsætning, ledningsregistrering, opdeling af ejerlejligheder m.m.

Vi har stor erfaring i udarbejdelse af matrikulære sager (herunder supplering af ejendomme ved overførsel af jord mellem landbrugsejendomme), hvilket er et af de områder Landinspektør Kontoret i Brædstrup er specialiseret i. Vi har således god erfaring i opmåling og udarbejdelse af matrikulære sager. Vi har desuden et godt samarbejde med landbrugets organisationer og områdets advokater.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kontorets 6 medarbejdere, for en uforpligtende snak om mulighederne for køb og salg af jord -  Husk et godt råd koster ikke noget.

Landinspektør Hans Stougaard Andersen