Land & Plan - Totalrådgivning


 • fra mark til færdige byggegrunde

 • fra plan til projekt 

Udstykningsoversigt fra Lund i HorsensLand & Plan A/S er et planlægnings- og rådgivningsfirma, der udvikler arealer til bolig- og erhvervsområder for private bygherre og offentlige myndigheder over det meste af landet.

Med vores faglige viden og 30 års erfaring kan Land & Plan A/S tilbyde totalrådgivning om udstykning og byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder.

Når du bruger Land & Plan A/S, har du kun én kontaktperson som er ansvarlig for afvikling af det totale projekt.

I tæt samarbejde med søsterselskabet Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S har vi mulighed for, at tilknytte de traditionelle landinspektøropgaver såsom kortlægning, servitutundersøgelser, matrikulære sager (udstykninger, ejerlejligheder, mm.), og i vidt omfang også med rådgivningsarbejder i forbindelse med ejendomsdannelser, disponeringer, byggerier mm.

 • Hvad kan man?
 • Hvad må man?
 • Hvordan gør man det?
 • Hvor lang tid tager det?
 • Hvad koster det?

Planlægning

 • Lokalplan
 • Salgsplan
 • Bebyggelsesplan
 • Beplantningsplan

Projektering

 • Vej- og kloakprojekt, byggemodning
 • Sortplet - vejstrækning med mange uheld
 • Gade- og kloakrenovering
 • Udbud - tilsyn - økonomistyring

Rådgivning

 • Arealdispositioner - ejendomsdannelse
 • Salgsmodning
 • Realiseringsplan - komplekse ejendomme

Opgaverne løses internt af firmaets egne medarbejdere eller i samarbejde med andre rådgivere såsom arkitekter, ingeniører, geotekniker mm.

Medarbejderstaben

Land & Plan A/S og Bonefeld & Bystrup beskæftiger ca. 25 medarbejdere fordelt på fagområderne:

 • Landinspektører
 • Ingeniører
 • Teknisk assistenter/designer
 • Kontorassistenter
 • Kort- og landmålingstekniker

Mål og idé

Målsætningen i Land & Plan A/S er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette tid og pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det Land & Plan A/S's ide altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens forventninger i henhold til den indgåede aftale. Land & Plan A/S sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.