Entreprenører


For entreprenører udfører vi blandt andet følgende opgaver:

  • Afsætninger – eksempelvis veje, som vi kan afsætte efter stationeringslinie med koter fra længdeprofil og tværprofil
  • Volumenberegninger, med dokumentation
  • Opmålinger af udført arbejde (kloak, vej, regnvandsbassin)
  • Mængdeberegning i forbindelse med tilbudsgivning