Byggemodning skal tage højde for helheden i projektet


Byggemodning skal tage højde for helheden i projektetVed byggemodning løser vi alle delopgaver i processen, når f.eks. landbrugsjord skal forvandles til byggemodnet bolig- og erhvervsgrunde.

Ved realisering af lokalplaner i form af byggemodninger for nye bolig- og erhvervsområder deltager Land & Plan i hele processen. Forberedelserne sker i et tæt samarbejde med kommunen eller den bygherren inden en projektering påbegyndes og omfatter bl.a.

  • Aflevering af det færdige anlæg
  • Salgsmateriale til grundsalg
  • Udstykning af grunde, så de er klar til salg

Kontakt Landinspektørfirmaet Land & Plan næste gang du skal have lavet byggemodning - Tlf: 7628 6070

Landinspektørvirksomheden Land & Plan A/S | Landmålerfirmaet Bonefeld & Bystrup | BBR meddelelse | BBR oplysninger | Ejendomsoplysninger og BBR meddelelse | Lokalplan | Lokalplaner | Byplanlægning og rådgivning | Byggemodning