BBR-oplysninger


Download vores folder vedr. BBR-oplysningerKontroller dine BBR-oplysninger inden en hushandel

BBR-oplysninger skal være korrekte ved hushandler stadfester en højesteretsdom 

I forbindelse med hushandler er det vigtigt at ejendommens registrerede areal (BBR-arealet) stemmer overens med ejendommen faktiske areal.
En Højesterets dom af 30. august 2013 fastslår,  at sælger kan gøres ansvarlig, såfremt ejendommens faktiske areal er mindre end angivet i købsaftalen.

Afslag til køber

I de to sager som Højesteret behandlede, resulterede dommen i et afslag til køber på hhv. 50.000,- kr. og 150.000,- kr. 
Højesteret fastslog endvidere, at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret via ejendommens tilstandsrapport.

Hushandel

I en typisk hushandel er det BBR arealet, som ligger til grund for det handlede, men erfaringsmæssigt er der ofte fejl i BBR arealerne. 
Der er således god grund til at få kontrolleret ejendommens BBR-oplysninger inden eller i forbindelse med en hushandel.              

 

BBR-opmålingskortBBR opmåling:

Bonefeld & Bystrup A/S  har en årelang erfaring i opmåling af bygningsarealer, herunder registrering, attestering og indberetning af BBR-arealer. 

BBR materiale 

Til brug for attestering af arealet på din BBR-meddelelse leverer vi en arealoversigt samt et ejendomskort med beboelsesbygningernes placering på ejendommen.

Pris 

Prisen for opmåling, beregning og attestering af BBR-arealet for et typisk parcelhus afregnes efter medgået tid, fra niveauet 4900,- kr. inkl. moms og op. Prisen for opmåling afhænger af afhænger af ejendommens størrelse og karakter. Ring og få et konkret tilbud.

 

 

 


OpmålingsudstyrLandmålerLandmåler