Arealoverførsel


Bliver du og din nabo enige om at handle jord, kan det oftest klares ved en såkaldt arealoverførsel. I gamle dage kaldte man ofte handlingen for et magelæg eller en skelforandring. Vi udarbejder den nødvendige dokumentation og den matrikulære ansøgning. Vores delopgaver i forbindelse med de matrikulære forandringer omfatter:

 • Fastlæggelse af skel i marken,
 • Udførelse af de nødvendige målinger
 • Indhentning af den nødvendige tilladelser og erklæringer
 • Afgivelse af servituterklæringer i henhold til tinglysningsloven
 • Sikring af sagens godkendelse i Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen)

 

Øvrige opgaver

Ud over sagsdokumentation bidrager vi ved matrikulære forandringer ofte også med følgende:

 • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer vedrørende betingelser stillet af myndigheder eller aftalt mellem parterne
 • Udstykning
 • Udarbejdelse og tinglysning af adkomstdokumenter i forbindelse med arealoverførsel
 • Relaksation af pantegæld
 • Skelforretninger
 • Jorddeling
 • Ekspropriation

Ved jordfordeling og ekspropriation deltager vi ofte med rådgivning, planlægning, forhandling, udarbejdelse af grundlagsmateriale m.m.