Ny kort- og landmålingstekniker

Ny kort- og landmålingstekniker

Efter sommerferien, den 1. august 2016, er nyuddannet kort- og landmålingstekniker Hans Christian Daugaard (32) ansat hos os.

Hans har tidligere i sit uddannelsesforløb været i 10 ugers praktisk hos os. Hans har speciale i droneflyvning og -optagelser og vil indgå i styrken med fokusområderne bygningsafsætning, tekniske afsætninger, kote- og situationsplaner samt droneoperatør.

Hans har en tidligere uddannelse som taktisk sergent og flyveleder på søværnets inspektionsskibe. (mj)

Ny kort- og landmålingstekniker